ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ LEAN SIX SIGMA – ΕΠΙΠΕΔΟ YELLOW BELT

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ LEAN SIX SIGMA – ΕΠΙΠΕΔΟ YELLOW BELT

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα με θεαματικά αποτελέσματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους. Τα άτομα που καταρτίζονται στο επίπεδο Yellow Belt, συμμετέχουν σε ομάδες έργων βελτίωσης και ελέγχου των διαδικασιών του οργανισμού τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν στους καταρτιζόμενους τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma έτσι που να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες έργου εποικοδομητικά. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισμένοι θα έχουν την επιλογή της γραπτής εξέτασης για απόκτηση διεθνούς πιστοποιησης

Περιγραφή Προγράμματος

Δήλωση Συμμετοχής

Χώρος και Χρόνος

40 ώρες πρόγραμμα,

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 99481137 και maria.achilleoudes@cytanet.com.cy

 

Event Details

Register Now