Articles

Articles

ISO 9001 and Lean Six Sigma Comparison and Optimization of Synergies

ISO9001 and Lean Six Sigma – Objectives and History – ISO9001 PROVIDES INFRUSTRUCTURE FOR IMPROVING OPERATIONS AND FOCUSING ON CUSTOMER NEEDS AND EXPECTATIONS IN ORDER TO IMPROVE THE CUSTOMER’S SATISFACTION – LEAN SIX SIGMA = LEAN + SIX SIGMA –LEAN MINIMIZES/ ELIMINATES WASTE – REDUCES REQUIRED RESOURCES TO CARRY OUT WORK

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9000 – ΦΟΡΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ;

Είναι παραμονές αξιολόγησης του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ISO9000 που η επιχείρηση εφάρμοσε κι  επικρατεί πανικός. Όλοι τρέχουν να συμπληρώσουν εκ των υστέρων έντυπα, να πάρουν υπογραφές, να βρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, να συγυρίσουν τα αρχεία, να διορθώσουν διαδικασίες και να τις διανέμουν. Ίσως ακόμα τρέχουν να ενημερώσουν το προσωπικό για το τι πρέπει να πει στον αξιολογητή, και πολλά άλλα που προκαλούν σύγχυση, δυσφορία και αγανάκτηση σε όλους, ακόμα και στους πελάτες που πιθανόν διερωτούνται τι συμβαίνει και όλοι

H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η σημασία της παραγωγικότητας είναι άμεσα αντιληπτή γιατί επιδρά άμεσα στους οικονομικούς δείκτες ενός οργανισμού. Αντιλαμβανόμαστε επίσης τη σημασία της ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες μας για να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες. Η σχέση όμως της ποιότητας και  παραγωγικότητας είναι μια σχέση συμβίωσης και αλληλοσυμπλήρωσης. ‘Έχετε διερωτηθεί γιατί ποτέ δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε κάτι σωστά από την αρχή, αλλά πάντοτε τον έχουμε για να το κάνουμε δύο φορές σε περίπτωση λάθους; Οι στατιστικές δείχνουν ότι η έλλειψη ποιότητας στην εργασία

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

Ορίζουμε ομάδα εργασίας ‘Άτομα από τμήματα του οργανισμού που θα συνεισφέρουν στην όλη μας προσπάθεια Ορίζουμε άτομο που θα καθοδηγήσει την ομάδα εργασίας (καλά εκπαιδευμένο στέλεχος μας  η/ και εξωτερικός συνεργάτης. Εκπαιδεύουμε την ομάδα στις τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης των διαδικασιών έτσι που να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να μετρούν την σπατάλη στις διαδικασίες μας, πως αυτή μπορεί να εξαλειφθεί όπως επίσης με πιο τρόπο οι διαδικασίες μας μπορούν να καταστούν  πιο ικανές ως προς το να ικανοποιούν

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

H οικονομική κρίση έχει αγγίξει όλους τους οργανισμούς, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Οι πελάτες λιγόστεψαν ή αγοράζουν λιγότερο. Οι εισπράξεις γίνονται με βραδύτερους ρυθμούς. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να απολύσουν προσωπικό σε μια προσπάθεια επιβίωσης τους.  ‘Όμως αυτό από μόνο του δεν αποτελεί λύση. Αντί να περιμένουμε παθητικά να περάσουν τα χειρότερα, πιο εποικοδομητικό είναι να αξιοποιήσουμε την περίοδο κρίσης για να βελτιώσουμε τους οργανισμούς μας με μια σειρά από ενέργειες όπως: Διατηρούμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΣ?

Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται ραγδαία, το ίδιο και η φύση των οργανισμών οι οποίοι χρειάζεται συνεχώς να προσαρμόζονται. Συχνά, αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής είναι οι διαδικασίες να γίνονται περίπλοκες και να εμπεδώνεται η γραφειοκρατία. ‘Έτσι, το λειτουργικό κόστος του οργανισμού πολλαπλασιάζεται χωρίς να προσθέτει αξία στους πελάτες του, αντίθετα η ικανοποίηση τους αναπόφευκτα μειώνεται όπως και η ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. Ταυτόχρονα, η σπατάλη διαβρώνει τα ίδια τα θεμέλια του οργανισμού. Μέσα από ένα σύστημα διαδικασιών που αλληλοεπιδρούν στόχο έχει να προσφέρει

LEAN SIX SIGMA – ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ας πούμε ότι προσφέρουμε Υπηρεσίες καθαριότητας Πρόβλημα: Πελάτες μας παραπονούνται ότι παραμένουν ραβδώσεις στο γυαλί των καθαρισμένων παράθυρων. DEFINE Ερώτηση: Σε ποια διαδικασία θα επικεντρωθούμε για βελτίωση; Ποιος ο στόχος για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας; Με εργαλεία τα LSS καθορίζουμε τα πιο κάτω Διαδικασία : Καθάρισμα παραθύρων  Στόχος : Καθαρά και χωρίς ραβδώσεις παράθυρα σε όλες τις περιπτώσεις MEASURE Ποια η σημερινή κατάσταση;   Με εργαλεία τα LSS Μετρούμε, με αξιοπιστία στα αποτελέσματα, τη συχνότητα του προβλήματος, 30% των περιπτώσεων ANALYZE  Τι προκαλεί το πρόβλημα; Με εργαλεία τα LSS Εντοπίζουμε ως πιθανές αιτίες Σαπούνι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙSO9001 (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ)

“H βελτίωση στην ποιότητα προκαλεί αλυσιδωτή αντίδραση όπου σπατάλη και απώλεια μετατρέπονται σε βελτίωση του προϊόντος και της εξυπηρέτησης,  σε αύξηση της παραγωγικότητας και σε καλύτερη θέση στην αγορά.” Λόγια του Δρ. Deming, ενός από τους γκουρού για θέματα ποιότητας, το έργο του οποίου έφερε επανάσταση στην Ιαπωνική βιομηχανία. Η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO9000 διασφαλίζει ότι ο οργανισμός λειτουργεί με το επίπεδο ποιότητας για το οποίο έχει δεσμευτεί, και ως εκ τούτου του παρέχει πλεονεκτήματα έναντι του  ανταγωνισμού. Πέραν όμως από αυτό,

Ο ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Κάθε οργανισμός καθορίζει του δικούς του στόχους και στρατηγική. Αυτοί οι στόχοι που αφορούν κυρίως επικερδότητα, συνήθως διαχέονται προς τα κάτω στα διάφορα τμήματα των οργανισμών και τίθενται υπό παρακολούθηση για  επίτευξη.  Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική για να μη βαδίζουν στα σκοτεινά.  Αυτό όμως που συχνά διαφεύγει είναι ότι τα οποιαδήποτε αποτελέσματα των οργανισμών επιτυγχάνονται μέσα από ένα σύστημα αλληλοεπιδρώντων διαδικασιών που αποβλέπουν στην τελική ικανοποίηση των πελατών όπως και άλλων ενδιαφερομένων μερών του οργανισμού (διοίκηση, μέτοχοι, κοινωνία