ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης – Τεχνικές και Εργαλεία για Βελτίωση Λειτουργίας και Καλλιέργεια Κουλτούρας Βελτίωσης

 

Πρόγραμμα ζωτικής σημασίας επιχορηγούμενο 100%.

Ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρωτοποριακή μεθοδολογία βελτίωσης ενός οργανισμού έτσι που να γίνει σύγχρονος και ανταγωνιστικός.

Οι σημερινοί οργανισμοί καταβάλλουν πολλές προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας τους (συστήματα, διαδικασίες) έτσι που να προσαρμόζονται στο σημερινό περιβάλλον. Δυστυχώς όμως συχνά παρατηρείται ότι αποτυγχάνουν να διατηρήσουν αυτές τις βελτιώσεις, με ένα πισωγύρισμα σε προηγούμενες μεθόδους και νοοτροπίες. Αυτό ακριβώς έρχεται να αντιμετωπίσει η μεθοδολογία του επιχειρησιακού μετασχηματισμού που παρουσιάζεται εισάγοντας το καινοτόμο στοιχείο της καλλιέργειας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς διαχείρισης της κουλτούρας του οργανισμού. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα-πλαίσιο του επιχειρησιακού μετασχηματισμού συμπεριλαμβάνει δύο πυλώνες, τον Πυλώνα Βελτίωσης της Λειτουργίας και τον Πυλώνα Βελτίωσης της Κουλτούρας έτσι που να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και ταυτόχρονα η συνεχής βελτίωση να γίνει μέρος του DNA της μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς.

 

Μαθετε περισσότερα

Περιγραφή Προγράμματος

Χώρος και Χρόνος

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 99481137 και maria.achilleoudes@cytanet.com.cy

Event Details

Register Now