ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISΟ9001
 ΚΑΙ/ Η ISO13485

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISΟ9001
 ΚΑΙ/ Η ISO13485

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρέχει τις γνώσεις σε άτομα της επιχείρησης για τη μεθοδολογία καταγραφής και παρουσίασης διαδικασιών, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του ISO9001 και/ η ISO13485, έτσι που να είναι σε θέση να καταγράψουν τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Η προσέγγιση του σεμιναρίου είναι πρακτική, με αναφορά  σε παραδείγματα από τις επιχειρήσεις και μεταφορά εμπειριών της συμβούλου από την επιχειρηματική πραγματικότητα για το θέμα αυτό. Η ενεργός συμμετοχή των παρευρισκόμενων θα ενθαρρυνθεί με ασκήσεις έτσι που το θέμα να γίνει κατανοητό.

Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες

Απευθύνεται: Σε διευθυντές και στελέχη οργανισμών

Για το λεπτομερές πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Αχιλλεούδη

Η Μ. Αχιλλεούδη είναι Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής με εμπειρία πλέον των 20 ετών. Εξειδικεύεται στους τομείς της αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους οργανισμούς με εφαρμοσμένα έργα που είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω βελτίωσης των μεθόδων λειτουργίας, αναδιοργάνωσης και καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. ‘Έχει Master of Science από το Columbia University, Νέα Υόρκη και διεθνείς διαπιστεύσεις περιλαμβανομένων του Institute of Management Consultants και τουInstitute of Management Services. Είναι Επικεφαλής Αξιολογητής για Συστήματα ISO9001 του British Standards Institute (BSI) και του American Systems Registrar (ASR). Ως διαπιστευμένη Lean Six Sigma Master Black Belt διδάσκει τη μέθοδο βελτίωσης λειτουργίας Lean Six Sigma στη Νέα Υόρκη Ην. Πολιτειών. Έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της.