ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEAN SIX SIGMA

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEAN SIX SIGMA

Στόχος του Προγράμματος

Με το σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη σημασία και επίδραση που θα έχει στους οργανισμούς τους η εφαρμογή της μεθοδολογίας 6σ και πως αυτή θα συνεισφέρει στην προσπάθειες τους για βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών τους.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές και άλλα ανώτερα στελέχη των οργανισμών.

Για το λεπτομερές πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Αχιλλεούδη

Η Μ. Αχιλλεούδη είναι Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής με εμπειρία πλέον των 20 ετών. Εξειδικεύεται στους τομείς της αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους οργανισμούς με εφαρμοσμένα έργα που είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω βελτίωσης των μεθόδων λειτουργίας, αναδιοργάνωσης και καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. ‘Έχει Master of Science από το Columbia University, Νέα Υόρκη και διεθνείς διαπιστεύσεις περιλαμβανομένων του Institute of Management Consultants και τουInstitute of Management Services. Είναι Επικεφαλής Αξιολογητής για Συστήματα ISO9001 του British Standards Institute (BSI) και του American Systems Registrar (ASR). Ως διαπιστευμένη Lean Six Sigma Master Black Belt διδάσκει τη μέθοδο βελτίωσης λειτουργίας Lean Six Sigma στη Νέα Υόρκη Ην. Πολιτειών. Έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της.