ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΕ DESIGN FOR LEAN SIX SIGMA

ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΕ DESIGN FOR LEAN SIX SIGMA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ

Οι σημερινές επιχειρήσεις για να αναπτύσσονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές, χρειάζεται συνεχώς είτε να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή να ανασχεδιάζουν τα υφιστάμενα τους. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να σχεδιάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο (υποδομή) μέσα από το οποίο θα τα προσφέρουν. Επιπλέον, επιχειρήσεις  που ξεκινούν δραστηριοποίηση χρειάζεται στήσουν την υποδομή τους σε γερή βάση και να σχεδιάσουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους σωστά.

Σε όλες τις περιπτώσεις,  απώτερος σκοπός είναι να προσφέρονται προϊόντα που ικανοποιούν τους πελάτες και την ίδια την  επιχείρηση και τα οποία θα αναλώνουν τους ελάχιστους δυνατούς πόρους αποφεύγοντας τη σπατάλη.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την προσέγγιση Design For Lean Six Sigma (DFLSS), η οποία είναι κάτω από την ομπρέλα του Six Sigma (όπως και η Lean Six Sigma) και η οποία περιλαμβάνει στάδια με στόχους όπως και τεχνικές και εργαλεία για επίτευξη αυτών των στόχων.

Το πρόγραμμα θεωρείται ζωτικής σημασίας από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου επιχορηγείται εξολοκλήρου, χωρίς κανένα κόστος για την επιχείρηση.

Περιλαμβάνει 21 ώρες εκπαίδευση όπως επίσης και 7 ώρες επίσκεψη της εκπαιδευτού/ συμβούλου στην επιχείρηση σας. Στόχος της επίσκεψης είναι να ενημερωθούν και άλλα στελέχη σας για τη μεθοδολογία αυτή και να καταρτιστεί πρόγραμμα δράσης για εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στη δική σας επιχείρηση, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Επιπρόσθετα, θα σας υποβληθεί έκθεση αποτελεσμάτων με σχετικές εισηγήσεις. Η αξία που προσθέτει το σεμινάριο αυτό στους συμμετέχοντες είναι διαχρονικά αποδεδειγμένη. Όμως η υπεραξία του προγράμματος εστιάζει ακριβώς στις ενέργειες που ακολουθούν, στις 7 ώρες Επιχειρηματική Συμβουλευτική στην ίδια την επιχείρηση σας με συγκεκριμένα παραδείγματα και εισηγήσεις για εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στην επιχείρησή σας με πραγματικά, ουσιώδη και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το έχουν παρακολουθήσει και μας έχουν εμπιστευτεί μερικοί από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς της χώρας μας, όπως:

 • KPMG Cyprus
 • Ernst & Young (EY Cyprus)
 • Deloitte
 • C.A. Papaellinas Group
 • Eurolife
 • Ελληνική Τράπεζα
 • Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
 • AstroBank
 • Κόσμος Ασφαλιστική
 • Hellenic Technical Enterprises
 • Soroka General Transport
 • CTC Ari Airports
 • Galatariotis
 • Sedigep
 • University of Nicosia
 • HS Data
 • Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας
 • Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
 • Medochemie
 • Papouis Diaries
 • Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
 • Υδατοπρομήθεια Λάρνακας
 • Αncoria bank

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Να εντοπίσετε α) πιθανά νέα προϊόντα/ υπηρεσίες η/και β) πιθανές βελτιώσεις σε υφιστάμενα γ) η/και στοιχεία επιχειρηματικού μοντέλου που χρειάζονται σχεδιασμό
 • Να αντιληφθείτε τη σημασία της μεθοδολογίας και τις δυνατότητες που σας προσφέρει στο να σχεδιάζετε και προσφέρετε προϊόντα και υπηρεσίες (μέσω  κατάλληλης υποδομής), τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών σας και της επιχείρησης σας και αποδίδουν στην επιχείρηση σας.
 • Να εντοπίσετε α) πιθανά νέα προϊόντα/ υπηρεσίες η/και β) πιθανές βελτιώσεις σε υφιστάμενα γ) η/και στοιχεία επιχειρηματικού μοντέλου που χρειάζονται σχεδιασμό
 • Να επιλέγετε ένα προϊόν / υπηρεσία (Π/Υ) για σχεδιασμό/ επανασχεδιασμό
 • Να κάνετε χρήση των εργαλείων και μεθοδολογίας για σχεδιασμό/ επανασχεδιασμό ενός προϊόντος/ υπηρεσίας και του απαιτούμενου επιχειρηματικού μοντέλου συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων):
  • Των σταδίων σχεδιασμού και επιμέρους στόχων της Design For Lean Six Sigma (DFLSS)
  • Της αξιολόγησης ευκαιρίας για νέο προϊόν/ υπηρεσία ή επανασχεδιασμό υφιστάμενου
  • Της παραγωγής ιδεών/ επιλογών σχεδιασμού Π/Υ
  • Της αξιολόγησης των υποψήφιων σχεδίων
  • Του σχεδιασμού των προδιαγραφών του Π/Υ
  • Της Δομής ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου
  • Της μεθοδολογίας σχεδιασμού επιχειρηματικού μοντέλου (ΕΜ)
  • Της έρευνας και ανάλυσης των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για σωστό σχεδιασμό του ΕΜ
  • Της αντίληψης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Της αξιολόγησης ευκαιριών και κινδύνων
  • Της διευκόλυνσης σχεδιασμού και εφεύρεσης νέου ΕΜ
  • Της επιτυχούς εφαρμογής του Προϊόντος/ Υπηρεσίας και Επιχειρηματικού Μοντέλου Λειτουργίας
  • Να αναγνωρίζετε και αξιοποιείτε τους παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνετε υπόψη για επιτυχή σχεδιασμό ενός Π/Υ
  • Να αναγνωρίζετε και αξιοποιείτε τους παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνετε υπόψη για σωστό σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού μοντέλου στον οργανισμό σας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του.
  • Να αναγνωρίζετε και αξιοποιείτε τους παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για επιτυχή εφαρμογή του ΕΜ και Π/Υ
  • Να αναγνωρίζετε και αξιοποιείτε τους παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για τη διατήρηση και διαχείριση του ΕΜ και Π/Υ
 • Να αντιληφθούν τα στελέχη της επιχείρησης σας πως πρακτικά εφαρμόζεται η μεθοδολογία στο δικό σας περιβάλλον
 • Να αναγνωρίσετε τους παράγοντες επιτυχίας και το δικό σας ρόλο στην εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής
 • Να έχετε στα χέρια σας συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για να εφαρμόσετε

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για επιχειρήσεις οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεγέθους. Επιπρόσθετα, απευθύνεται και σε εσωτερικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. διεύθυνση προσωπικού, τεχνολογία, λογιστήριο κλπ.). 

Συμμετέχοντες είναι Διευθυντές και ανώτατα στελέχη της επιχείρησης από τα ακόλουθα τμήματα:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Εξειδικευμένα εσωτερικά τμήματα που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης/ σχεδιασμού προϊόντων/ υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του πελάτη και με τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Πωλήσεις και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Οικονομική διεύθυνση
 • Τεχνολογία Γενική Διεύθυνση

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα  θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς παρακολούθησης.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η προσέγγιση του σεμιναρίου είναι πρακτική, με αναφορά σε παραδείγματα από την επιχειρηματική πραγματικότητα και μεταφορά εμπειριών της συμβούλου για το θέμα αυτό. Η ενεργός συμμετοχή των παρευρισκόμενων θα ενθαρρυνθεί με ερωτήσεις και ασκήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα συζητούνται, έτσι που το θέμα να γίνει κατανοητό.

Κατά την επίσκεψη στην επιχείρηση, θα γίνει μια περιληπτική παρουσίαση της μεθόδου από τη σύμβουλο/ εκπαιδευτή, όπου θα μπορούν να συμμετάσχουν επιπρόσθετα στελέχη από τα τμήματα που αναφέρονται πιο πάνω. Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση της συμβούλου/ εκπαιδευτού, θα εντοπιστούν λειτουργίες στην επιχείρηση σας που μπορούν να βελτιωθούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία Design For Lean Six Sigma και θα καταρτιστεί σχετικό πρόγραμμα έργου με τις ανάλογες ευθύνες και δράσεις. Επιπλέον, η σύμβουλος/ εκπαιδευτής θα σας υποβάλει έκθεση αποτελεσμάτων με εισηγήσεις για εφαρμογή της Design For Lean Six Sigma με τον πιο αποδοτικό τρόπο στη δική σας επιχείρηση.

Η διδασκαλία και οι σημειώσεις θα είναι στα Ελληνικά με χρήση ελληνικών και αγγλικών όρων.
.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Αχιλλεούδη

ΜS Chem E, Columbia University, USA (Magna Cum Laude Honors),
Certified Lean Six Sigma Master Black Belt, Certified Management Consultant (CMC)
IRCA Lead Auditor, Senior Member IMS (UK) and ASQ, BSI Lead Assessor, HRD Certified Trainer         

Η Μαρία Αχιλλεούδη έχει “Master of Science” (Honors) από το Columbia University School of Engineering and Applied Science, στη Νέα Υόρκη. Κατέχει διεθνείς διαπιστεύσεις ως σύμβουλος κι εκπαιδευτής στον τομέα της εξειδίκευσης της. Είναι επίσης διαπιστευμένη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Εργάζεται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος κι Εκπαιδευτής Διεύθυνσης  Επιχειρήσεων με εξειδίκευση και ευρεία πείρα στη βελτίωση της λειτουργίας και οργάνωσης οργανισμών, βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του λειτουργικού  κόστους και βελτίωση του προσφερόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας. Μεταξύ πολλών άλλων εφαρμοσμένων έργων, ανέπτυξε μοντέλο ενοποίησης των Συνεργατικών Ιδρυμάτων και ανέλαβε το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Μέσα από τα έργα της έχουν εξοικονομηθεί σημαντικοί πόροι.

Έχει αναπτύξει αποτελεσματικά και λυτά Συστήματα Ποιότητας  ISO9001 και ISO13485.

Εργάστηκε ως Υπεύθυνη Μηχανικός Ποιότητας στην ΙΒΜ στην Αμερική όπου διδάχθηκε  την ποιότητα στην πράξη.

Είναι συνεργάτης Αμερικάνικων οργανισμών ως εκπαιδευτής και σύμβουλος για τα πιο πάνω θέματα.

Ως εσωτερικός σύμβουλος για δώδεκα χρόνια στον Όμιλο Λαϊκής, μέσα από τα έργα που εφάρμοσε προέκυψαν σημαντικές εξοικονομήσεις στα λειτουργικά κόστη και βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών.
Εργάστηκε επίσης ως Διευθύντρια Λειτουργικής και Ποιοτικής Αναβάθμισης στην Τράπεζα Universal αποτελώντας μέλος της Ανώτερης Διεύθυνσης.
 

Έχει επιλεγεί από το British Standards Institute (BSI), και American Systems Registrar (ASR) ως επικεφαλής αξιολογητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και έχει αξιολογήσει συστήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα είδη οργανισμών.

Έχει προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, στα θέματα Lean Six Sigma, Βελτίωση Λειτουργίας Επιχείρησης, Διαχείριση Ποιότητας κλπ.

Η ποικιλία των εμπειριών της σε τεχνικά θέματα της εξειδίκευσης της και σε διεύθυνση έργων αλλά και η εμπειρία της ως διευθύντρια ομάδας, της προσφέρουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική στην επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, μεγιστοποιώντας έτσι και το όφελος προς τους πελάτες της.

Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων.

Επικοινωνία: maria.achilleoudes@cytanet.com.cy, 99481137