ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ LEAN SIX SIGMA-ΕΠΙΠΕΔΟ YELLOW BELT

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ LEAN SIX SIGMA-ΕΠΙΠΕΔΟ YELLOW BELT

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα με θεαματικά αποτελέσματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους. Τα άτομα που καταρτίζονται στο επίπεδο Yellow Belt, συμμετέχουν σε ομάδες έργου βελτίωσης και ελέγχου των διαδικασιών του οργανισμού τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν στους καταρτιζόμενους τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma έτσι που να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες έργου εποικοδομητικά. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισμένοι θα έχουν την επιλογή της γραπτής εξέτασης για πιστοποίηση.

Διάρκεια προγράμματος: 30 ώρες

Απευθύνεται: Σε διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα:
1. Εφοδιαστείτε με εργαλεία για αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που μπορείτε να συλλέγετε στον οργανισμό σας έτσι που να σας χρησιμεύουν στις αποφάσεις σας για περεταίρω βελτίωση.

2. Κατανοήσετε το βασικά στάδια της μεθοδολογίας Lean Six Sigma και πως αυτά εφαρμόζονται πρακτικά σε ένα έργο βελτίωσης των οργανισμών

3. Αναγνωρίσετε τους παράγοντες επιτυχίας και το δικό σας ρόλο στην εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής.

4. Θα είσαστε σε θέση να παρακαθίσετε σε εξετάσεις για
πιστοποίηση από Διεθνή Οργανισμό ως Six Sigma Yellow
Belt.

Για το λεπτομερές πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Αχιλλεούδη

Η Μ. Αχιλλεούδη είναι Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής με εμπειρία πλέον των 25 ετών. Εξειδικεύεται στους τομείς της αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους οργανισμούς με εφαρμοσμένα έργα που είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω βελτίωσης των μεθόδων λειτουργίας, αναδιοργάνωσης και καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. ‘Έχει Master of Science από το Columbia University, Νέα Υόρκη και διεθνείς διαπιστεύσεις περιλαμβανομένων του Institute of Management Consultants και τουInstitute of Management Services. Είναι Επικεφαλής Αξιολογητής για Συστήματα ISO9001 του British Standards Institute (BSI) και του American Systems Registrar (ASR). Ως διαπιστευμένη Lean Six Sigma Master Black Belt διδάσκει τη μέθοδο βελτίωσης λειτουργίας Lean Six Sigma στη Νέα Υόρκη Ην. Πολιτειών. Έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της.