Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Δημήτρης Χατζηγεωργίου

This was the first time someone clearly laid out the problem and the actions we needed to take for us to exceed our goals. Excellent work!

Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Managing DirectorP.J. Hadjigeorgiou (Doullis) Ltd