H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η σημασία της παραγωγικότητας είναι άμεσα αντιληπτή γιατί επιδρά άμεσα στους οικονομικούς δείκτες ενός οργανισμού. Αντιλαμβανόμαστε επίσης τη σημασία της ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες μας για να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες.

Η σχέση όμως της ποιότητας και  παραγωγικότητας είναι μια σχέση συμβίωσης και αλληλοσυμπλήρωσης. ‘Έχετε διερωτηθεί γιατί ποτέ δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε κάτι σωστά από την αρχή, αλλά πάντοτε τον έχουμε για να το κάνουμε δύο φορές σε περίπτωση λάθους; Οι στατιστικές δείχνουν ότι η έλλειψη ποιότητας στην εργασία μας κοστίζει μέχρι και 50% των εσόδων από τις πωλήσεις μας. Τέτοιο κόστος αποτελεί η σπατάλη χρόνου. Χρόνος για επιδιόρθωση προϊόντων και υπηρεσιών εκτός προδιαγραφών, για έλεγχο και επανόρθωση λαθών, για αχρείαστα τηλεφωνήματα, για επεξήγηση και απολογία στους πελάτες για λάθη που έγιναν, για σύγκρουση μεταξύ τμημάτων για απόδοση ευθυνών. Χρόνος που δεν προσθέτει στην αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουμε μας. 

Το κλειδί είναι η πρόληψη.

Πρόληψη είναι η εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν προβλήματα ούτως ώστε αυτά να μην επαναληφθούν ή να μη συμβούν καθόλου. Μέσω της πρόληψης η ποιότητα γίνεται σύμμαχος της παραγωγικότητας. Η σπατάλη για επανάληψη, αστυνόμευση και πυρόσβεση , μετατρέπεται σε δημιουργική και παραγωγική ενέργεια.

Η πρόληψη επιτυγχάνεται μέσω:

 1. Των ξεκάθαρων Στόχων

  Η Διοίκηση πρέπει να ξεκαθαρίζει και να διοχετεύει τους στόχους της προς όλο το προσωπικό έτσι που να είναι ευθυγραμμισμένοι και να συνεργούν προς την επίτευξή τους.

 2. Του καλού προγραμματισμού

  Πολλά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν αν προσπαθήσουμε να τα προβλέψουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μην εμφανιστούν. Ο κάθε ένας πρέπει να σκέφτεται πως μπορεί να προλάβει πιθανά μελλοντικά λάθη, θεωρώντας το δικά του και λύνοντας τα πριν καν φανερωθούν, επενδύοντας έτσι ένα μικρό μόνο μέρος του χρόνου που χρειάζεται για πυρόσβεση. Μια ώρα προγραμματισμού εξοικονομεί δέκα ώρες χάους.
 3. Της αποτελεσματικής επικοινωνίας

  Αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη όμως μπορεί μόνο να κερδηθεί μέσα από την ειλικρίνεια και συνέπεια. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή, αληθής, ξεκάθαρη, συνεπής, αξιόπιστη και αμφίδρομη. Μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας αποφεύγονται παρερμηνείες.
 4. Των καλοσχεδιασμένων μεθόδων εργασίας

  Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της σκληρής δουλειάς δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα γιατί όπως αποδείχθηκε, πάνω από 75% των προβλημάτων οφείλονται σε λανθασμένο σχεδιασμό των μεθόδων εργασίας.

  Χρειάζεται:
  • Aπλοποίηση των διαδικασιών, αφαιρώντας αχρείαστες επαναλήψεις και γραφειοκρατία,  μειώνοντας έτσι το χρόνο διεκπεραίωσης τους.
  • Αξιοποίηση της τεχνολογίας, απελευθερώνοντας το χρόνο του προσωπικού για να αναλάβουν εργασίες που απαιτούν άσκηση κρίσης.
  • Σχεδιασμός των διαδικασιών έτσι που να είναι δύσκολο να γίνει λάθος.
 1. Τυποποίηση ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο πως  όλοι πρέπει να ενεργούν


5. Της σωστής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού

 • Καθορισμός ξεκάθαρων στόχων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών.
 • Χειρισμός του με σεβασμό.
   
 • Απελευθέρωση των δυνατοτήτων, εφευρετικότητας και δυναμισμού του ενθαρρύνοντας και αμείβοντας τις εισηγήσεις τους.
   
 • Δημιουργία συνθηκών ευκαιρίας στο προσωπικό για συνεισφορά στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας.  
   
 • Συνεχούς ανάπτυξη του με μεθοδευμένη εκπαίδευση για να μπορούν να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους .
 • Δημιουργία συνθηκών όπου το προσωπικό όχι μόνο να αποδέχεται αλλά και επιζητεί την ευθύνη.

  Το καθένα από τα πιο πάνω είναι ζωτικής σημασίας, για μακροπρόθεσμα όμως αποτελέσματα χρειάζεται η συνεργία όλων αυτών. Σε έναν αποτελεσματικό οργανισμό όλα αυτά εφαρμόζονται χωρίς συμβιβασμούς.

Μαρία Αχιλλεούδη

Ανώτερος Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων