Ο ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Κάθε οργανισμός καθορίζει του δικούς του στόχους και στρατηγική. Αυτοί οι στόχοι που αφορούν κυρίως επικερδότητα, συνήθως διαχέονται προς τα κάτω στα διάφορα τμήματα των οργανισμών και τίθενται υπό παρακολούθηση για  επίτευξη.  Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική για να μη βαδίζουν στα σκοτεινά.  Αυτό όμως που συχνά διαφεύγει είναι ότι τα οποιαδήποτε αποτελέσματα των οργανισμών επιτυγχάνονται μέσα από ένα σύστημα αλληλοεπιδρώντων διαδικασιών που αποβλέπουν στην τελική ικανοποίηση των πελατών όπως και άλλων ενδιαφερομένων μερών του οργανισμού (διοίκηση, μέτοχοι, κοινωνία κλπ.). ‘Έτσι,  εάν  οι διεργασίες (διαδικασίες) του οργανισμού αποδίδουν, θα επέλθει  και το κέρδος.
Η επικέντρωση στο κέρδος χωρίς τη σωστή διαχείριση των διαδικασιών χαρακτηρίζει εσωστρεφείς οργανισμούς, είναι ως αν να διενεργούν “νεκροψία” χωρίς να έχουν πάρει προηγουμένως μέτρα πρόληψης της ασθένειας.  

Πως διαφέρει ένας εσωστρεφής οργανισμός (που επικεντρώνεται στον εαυτό του)  από ένα οργανισμό που επικεντρώνεται στις διεργασίες (διαδικασίες) του? Δείτε πιο κάτω, και κάτι ακόμα…. ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ + ΚΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ = ΚΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ