Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συντονισμός

Η μεθοδολογία μας είναι συστηματική, δομημένη και διευκολυντική.  Εμπλέκουμε το προσωπικό σας στην ομάδα μας για να συμμετέχει στη διαδικασία βελτίωσης. Έτσι, εμπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους για να προσφέρουν στις συνεχείς προσπάθειες σας για βελτίωση. Ακόμα, αποτελώντας μέρος της διαδικασίας βελτίωσης, υποστηρίζουν την εφαρμογή της λύσης αλλά επίσης την προωθούν και στον οργανισμό σας. 

Η προσέγγιση μας είναι πρακτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, μεγιστοποιώντας το όφελος σας.  Σε όλες τις περιπτώσεις απώτερος στόχος είναι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα με αντικειμενικότητα και όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Οι λύσεις μας μπορούν να πάρουν μια ολοκληρωμένη μορφή, αντιμετωπίζοντας τόσο τα θέματα διεργασιών όσο και θέματα υποδομής και στελέχωσης του οργανισμού, διασφαλίζοντας έτσι ευθυγράμμιση και βελτιστοποιώντας τις συνέργειες.

Καλωσορίζουμε τις προκλήσεις. Δώστε μας τα πιο δύσκολα προβλήματα λειτουργίας σας και θα σας δώσουμε λύση.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο επιχειρηματικός οργανισμός λειτουργεί όπως και το ανθρώπινο σώμα, αποδίδει τόσο όσο και τα διάφορα μέλη του, δηλαδή οι διαδικασίες του.

Οι υφιστάμενες διεργασίες επανασχεδιάζονται μέσω απλοποίησης, τυποποίησης, αποφυγής λαθών εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και τις ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία, μειώνοντας έτσι το χρόνο διεκπεραίωσης και τους απαιτούμενους πόρους και βελτιώνοντας την ικανοποίηση των πελατών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΙΤΗ EΞΗ ΣΙΓΜΑ

Εφαρμόζεται από οργανισμούς που θεωρούνται ηγέτες από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους με θεαματικά αποτελέσματα

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία DMAIC και τα εργαλεία της, προβλήματα στις μεθόδους εργασίας εντοπίζονται μέσα από μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία και καθορίζονται προτεραιότητες για βελτίωση. Αναπτύσσεται έργο βελτίωσης με ευθύνες και αρμοδιότητες. Το έργο εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία με την ομάδα του οργανισμού που ορίζεται, τα μέλη της οποίας εκπαιδεύονται στη μεθοδολογία και τα εργαλεία της. Ταυτόχρονα, καθορίζονται μηχανισμοί για διατήρηση των βελτιώσεων που εντοπίζονται.

ΑΝΑΜΗΧΑΝΕΥΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από καιρού εις καιρόν, ο οργανισμός χρειάζεται να εφαρμόζει ριζοσπαστικές βελτιώσεις έτσι που να ανέλθει η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του σε άλλο, ανώτερο επίπεδο.

Οι υφιστάμενες διεργασίες εξετάζονται και αναθεωρούνται, με μια πιο 
ριζοσπαστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η απόδοση τους αξιολογείται 
συνολικά, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο επίτευξης μεγάλης βελτίωσης.
Αναθεωρείται σφαιρικά η υποδομή του οργανισμού, εξετάζοντας θέματα 
λειτουργιών και ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση και 
συμβατότητα τους.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η δομή του οργανισμού είναι ένα σύστημα που στόχο έχει την ικανοποίηση του πελάτη, χρησιμοποιώντας τους ελάχιστους δυνατούς πόρους

Η υφιστάμενη δομή εξετάζεται με στόχο να διασφαλιστεί ότι αυτή παραμένει ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της αγοράς, με τη στρατηγική του οργανισμού και με τους διαθέσιμους πόρους του.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η συγχώνευση παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να ενισχύσουν τις ικανότητες τους, να αποκτήσουν νέες τεχνολογίες, να εισέλθουν σε νέες αγορές και να επιτύχουν σημαντική ανάπτυξη.

Σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενοποίησης του τρόπου λειτουργίας των εμπλεκομένων οργανισμών, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες για την επίτευξη των συνεργιών. Έτσι, επιτυγχάνεται 1+1=3 τόσο για το νέο οργανισμό όσο και για τους πελάτες του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι στατιστικές δείχνουν ότι η έλλειψη ποιότητας στις μεθόδους εργασίας μας στοιχίζει μέχρι και 50% του εισοδήματος μας. Εφαρμόζοντας διαχείριση ποιότητας, η παραγωγικότητα μας αυξάνεται (κάνοντας το ορθό από την πρώτη φορά), η εξυπηρέτηση του πελάτη και το ηθικό του προσωπικού βελτιώνονται και η καινοτομία ενεργοποιείται.

Αναπτύσσεται ένα λιτό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001 ή ISO13485, το οποίο συμπεριλαμβάνει βελτιώσεις στις υφιστάμενες διαδικασίες του οργανισμού. Στόχος είναι ο οργανισμός να αποκτήσει ένα εργαλείο με το οποίο θα συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για το επίπεδο ποιότητας που προσφέρει στους πελάτες του και γι αυτό με το οποίο λειτουργεί. Προβλήματα ποιότητας έρχονται στην επιφάνεια έτσι που να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για να εξαλειφθούν οι αιτίες που τα προκαλούν και να μην επανέλθουν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο πιο πολύτιμος πόρος ενός οργανισμού είναι το ανθρώπινο του δυναμικό. Ικανοποιημένο προσωπικό θα κρατά ικανοποιημένους και τους πελάτες του οργανισμού.

Αναπτύσσεται ένα αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από το οποίο θα εντοπίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, θα αποκτείται αυτό, και θα αναπτύσσεται κατάλληλα έτσι που να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μια ώρα προγραμματισμού εξοικονομεί πολλές ώρες χάους.

Η διαχείριση ενός Έργου αναλαμβάνεται για την εφαρμογή μιας λύσης βελτίωσης που έχει καθοριστεί από τον οργανισμό. Αναπτύσσεται ένα Πρόγραμμα Έργου το οποίο εφαρμόζεται συντονίζοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και κρατώντας ενήμερη τη διεύθυνση του οργανισμού για την πρόοδο του.