Ποιοί Είμαστε

Ποια είναι η Fit Business

Η Fit Business επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση. Ο οργανισμός αποδίδει τόσο όσο και οι διαδικασίες του, για το λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε στις λειτουργίες του οργανισμού για να βελτιωθεί η απόδοση του.

Πως εργαζόμαστε

Η προσέγγιση μας είναι συμμετοχική, συνεργαζόμαστε στενά με το προσωπικό σας έτσι που να αναλάβουν την ιδιοκτησία των αλλαγών, να διευκολύνουν την εφαρμογή τους και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συντήρηση τους. Χρησιμοποιούμε μια συστηματική μέθοδο προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Προέλευση μας

Η Μαρία Αχιλλεούδη είναι η ιδρυτής της Fit Business. Αρχικά, η εμπορική επωνυμία της ήταν “Opti-Link Management Consultancy”, η οποία ιδρύθηκε το 2000. Το 2019, μετονομάστηκε σε “Fit Business (Consulting and Training)” έτσι αντικατοπτρίζοντας τον τομέα εστίασης της κατά την περίοδο λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, η νέα της επωνυμία εκφράζει το στόχο της εργασίας που διεκπεραιώνεται, ο οποίος συμπίπτει με αυτόν που εσείς έχετε για τον οργανισμό σας, να τον διατηρήσετε κατάλληλα προσαρμοσμένο στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Παραδείγματα Πρόσφατων Εργασιών

Πρόσφατες Εργασίες

Ποια είναι η Μαρία Αχιλλεούδη

Βιογραφικό Μαρίας Αχιλλεούδη

Management Consultant of the Year – Global Awards 2019

Βραβείο Corporate LiveWire