Εκπαίδευση

Μέσα από την εκπαίδευση καθίσταται δυνατή η αλλαγή και η βελτίωση. Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση, όχι κόστος.

Η Fit Business προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν εμπιστευτεί μερικοί από τους πιο σημαντικούς και σεβαστούς οργανισμούς από ένα ευρύ φάσμα των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της εξειδίκευσης μας όπως και στις μεθόδους μάθησης των ενηλίκων. Διοργανώνονται είτε ως ανοιχτά/ πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια/ εργαστήρια ή προσφέρονται ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στα δεδομένα και τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Οι εκπαιδευτές μας έχουν πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία και μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους από την επιχειρηματική πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των καταρτιζόμενων ενθαρρύνεται μέσα από ασκήσεις και εργαστήρια. Έτσι, το θέμα γίνεται κατανοητό και εμπεδώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

Εργαστήρι – Βελτίωση Διαδικασιών για Αύξηση Παραγωγικότητας και Βελτίωση Εξυπηρέτησης

Με το εργαστήρι αυτό οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να εφαρμόσουν στον οργανισμό τους ένα δομημένο και συστηματικό μηχανισμό για αξιολόγηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ευελιξίας των διαδικασιών τους έτσι που να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθούν τα λειτουργικά τους κόστη και να καταστούν πιο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί.

Lean Six Sigma – Yellow Belt με επιλογή πιστοποίησης

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα με θεαματικά αποτελέσματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους. Τα άτομα που καταρτίζονται στο επίπεδο Yellow Belt, συμμετέχουν σε ομάδες έργων βελτίωσης και ελέγχου των διαδικασιών του οργανισμού τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν στους καταρτιζόμενους τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma έτσι που να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες έργου εποικοδομητικά. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισμένοι θα έχουν την επιλογή της γραπτής εξέτασης για πιστοποίηση.

Βελτίωση και Μείωση Κόστους Λειτουργίας με Lean Six Sigma

H μεθοδολογία Lean Six Sigma έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους.

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να αναθεωρούν τον τρόπο που λειτουργούν για να μειώνουν τα λειτουργικά τους  κόστη και να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρουν έτσι που να γίνονται πιο ανταγωνιστικές, να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται. Η LSS προσφέρει τα εφόδια συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τις έννοιες της λιτής παραγωγής με την συνέπεια στα αποτελέσματα (6σ). Είναι μια ισχυρή προσέγγιση με δομημένη μεθοδολογία και εργαλειοθήκη που αποτελείται από πολλά χρήσιμα εργαλεία από τα οποία επιλέγουμε το κατάλληλο για να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στις επιχειρηματικές μας επιδόσεις.

Το πρόγραμμα θεωρείται ζωτικής σημασίας από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου επιχορηγείται εξολοκλήρου, χωρίς κανένα κόστος για την επιχείρηση.

ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΕ DESIGN FOR LEAN SIX SIGMA

Οι σημερινές επιχειρήσεις για να αναπτύσσονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές, χρειάζεται συνεχώς είτε να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή να ανασχεδιάζουν τα υφιστάμενα τους. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να σχεδιάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο (υποδομή) μέσα από το οποίο θα τα προσφέρουν. Επιπλέον, επιχειρήσεις  που ξεκινούν δραστηριοποίηση χρειάζεται στήσουν την υποδομή τους σε γερή βάση και να σχεδιάσουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους σωστά.

Σε όλες τις περιπτώσεις,  απώτερος σκοπός είναι να προσφέρονται προϊόντα που ικανοποιούν τους πελάτες και την ίδια την  επιχείρηση και τα οποία θα αναλώνουν τους ελάχιστους δυνατούς πόρους αποφεύγοντας τη σπατάλη.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την προσέγγιση Design For Lean Six Sigma (DFLSS), η οποία είναι κάτω από την ομπρέλα του Six Sigma (όπως και η Lean Six Sigma) και η οποία περιλαμβάνει στάδια με στόχους όπως και τεχνικές και εργαλεία για επίτευξη αυτών των στόχων.

Το πρόγραμμα αυτό, ως ζωτικής σημασίας, επιχορηγείται εξ ολοκλήρου.

Εισαγωγικό Σεμινάριο για την Ανώτατη Διοίκηση στη Μεθοδολογία Βελτίωσης με την Προσέγγιση Έξι Σίγμα

Με το σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη σημασία και επίδραση που θα έχει στους οργανισμούς τους η εφαρμογή της μεθοδολογίας 6σ και πως αυτή θα συνεισφέρει στην προσπάθειες τους για βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών τους.

Διαχείριση Ποιότητας, πρότυπο ISO9001 και/ η πρότυπο ISO13485

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τα στελέχη του οργανισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και/η ISO13485, τα πλεονεκτήματα του συστήματος για την επιχείρηση και για τους ιδίους, πως αυτοί επηρεάζονται από την εφαρμογή του και πως θα συνεισφέρουν στην επιτυχή εφαρμογή του συστήματος.

Τεκμηρίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001 και/ η ISO13485

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρέχει τις γνώσεις σε άτομα του οργανισμού για τη μεθοδολογία καταγραφής και παρουσίασης διαδικασιών, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του ISO9001 και/ η ISO13485, έτσι που να είναι σε θέση να καταγράψουν τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Προετοιμασία Ελεγκτών Ποιότητας για Έλεγχο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001 και/ η ISO13485

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρέχει τις γνώσεις στα άτομα που θα εμπλακούν στον έλεγχο εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001 και/ η ISO13485, ικανοποιώντας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου για το θέμα αυτό, έτσι που να είναι σε θέση να διεξάγουν τον έλεγχο του συστήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Lean Six Sigma – Yellow Belt με επιλογή πιστοποίησης

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα με θεαματικά αποτελέσματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους. Τα άτομα που καταρτίζονται στο επίπεδο Yellow Belt, συμμετέχουν σε ομάδες έργων βελτίωσης και ελέγχου των διαδικασιών του οργανισμού τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν στους καταρτιζόμενους τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma έτσι που να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες έργου εποικοδομητικά. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισμένοι θα έχουν την επιλογή της γραπτής εξέτασης για πιστοποίηση.

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

‘Ολα τα προγράμματα προσφέρονται ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις του οργανισμού.

Μπορούν να υποβληθούν στην ΑνΑΔ για επιχορήγηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις σας

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν και να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί, επιβάλλεται να αναθεωρούν τον τρόπο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ LEAN SIX SIGMA – ΕΠΙΠΕΔΟ YELLOW BELT

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης – Τεχνικές και Εργαλεία για Βελτίωση Λειτουργίας και