ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ LEAN SIX SIGMA


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ LEAN SIX SIGMA


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ

H μεθοδολογία Lean Six Sigma έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους.

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να αναθεωρούν τον τρόπο που λειτουργούν για να μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη και να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρουν έτσι που να γίνονται πιο ανταγωνιστικές, να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται. Η LSS προσφέρει τα εφόδια συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τις έννοιες της λιτής παραγωγής με την συνέπεια στα αποτελέσματα (6σ). Είναι μια ισχυρή προσέγγιση με δομημένη μεθοδολογία και εργαλειοθήκη που αποτελείται από πολλά χρήσιμα εργαλεία από τα οποία επιλέγουμε το κατάλληλο για να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στις επιχειρηματικές μας επιδόσεις.

 • Η μεθοδολογία αυτή διαφοροποιείται από άλλες μεθοδολογίες βελτίωσης κυρίως γιατί συνδυάζει μια συστηματική προσέγγιση με συγκεκριμένους στόχους σε κάθε στάδιο της, μαζί με πρακτικά εργαλεία. Έτσι, οι προσπάθειες της επιχείρησης επικεντρώνονται σε βελτιώσεις που η επιχείρηση χρειάζεται να δώσει προτεραιότητα, αφού στοιχειοθετηθεί η ανάγκη αυτή, αξιοποιώντας έτσι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη επένδυση της και ελαχιστοποιώντας τον υποκειμενικό παράγοντα. Τα δε αποτελέσματα των βελτιώσεων αξιολογούνται και παρακολουθούνται με βάση αντικειμενικές και αδιαμφισβήτητες μετρήσεις και δεδομένα.
 • Το πρόγραμμα θεωρείται ζωτικής σημασίας από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου επιχορηγείται εξολοκλήρου, χωρίς κανένα κόστος για την επιχείρηση. Περιλαμβάνει 21 ώρες εκπαίδευση όπως επίσης και 5 ώρες επίσκεψη της εκπαιδευτού/ συμβούλου στην επιχείρηση σας. Στόχος της επίσκεψης είναι να ενημερωθούν και άλλα στελέχη σας για τη μεθοδολογία αυτή και να καταρτιστεί πρόγραμμα δράσης για εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στη δική σας επιχείρηση, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Επιπρόσθετα, θα σας υποβληθεί έκθεση αποτελεσμάτων με σχετικές εισηγήσεις. Η αξία που προσθέτει το σεμινάριο αυτό στους συμμετέχοντες είναι διαχρονικά αποδεδειγμένη. Όμως η υπεραξία του προγράμματος εστιάζει ακριβώς στις ενέργειες που ακολουθούν, στις 5 ώρες Επιχειρηματική Συμβουλευτική στην ίδια την επιχείρηση σας με συγκεκριμένα παραδείγματα και εισηγήσεις για εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στην επιχείρησή σας με πραγματικά, ουσιώδη και μετρήσιμα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.Μας έχουν εμπιστευτεί μερικοί από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς της χώρας μας, όπως:

 

 • KPMG Cyprus
 • Ernst & Young (EY Cyprus)
 • Deloitte
 • C.A. Papaellinas Group
 • Eurolife
 • Ελληνική Τράπεζα
 • Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
 • AstroBank
 • Κόσμος Ασφαλιστική
 • Hellenic Technical Enterprises
 • Soroka General Transport
 • CTC Ari Airports
 • Galatariotis
 • Sedigep
 • University of Nicosia
 • HS Data
 • Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας
 • Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
 • Medochemie
 • Papouis Diaries
 • Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
 • Υδατοπρομήθεια Λάρνακας
 • Αncoria bank

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Να αντιληφθείτε τη σημασία και επίδραση που θα έχει στον Οργανισμό σας η εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six Sigma και πως αυτή θα συνεισφέρει στις προσπάθειες σας για βελτίωση της λειτουργίας του.
 • Να κατανοήσετε τα βασικά στάδια της μεθοδολογίας Lean Six Sigma και πως αυτά εφαρμόζονται πρακτικά στον τομέα σας
 • Να αξιοποιήσετε τα εργαλεία της μεθοδολογίας για βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας και τη μείωση των λειτουργικών σας κόστων, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων):
   • της  επιλογής και διαχείρισης του συγκεκριμένου έργου βελτίωσης με τη μεθοδολογία αυτή
   • του εντοπισμού και εξάλειψης της σπατάλης πόρων
   • της ανάπτυξης και εφαρμογής χρήσιμων μετρήσεων στην επιχείρηση σας
   • της χρήσης απλών στατιστικών και άλλων ποιοτικών εργαλείων για εντοπισμό πηγών προβλημάτων και εξαγωγής συμπερασμάτων
   • της διαχείρισης της αλλαγής που θα προκύψει από τη βελτίωση
   • της αποτελεσματικής εφαρμογής των βελτιώσεων
 • Να εντοπίσετε ευκαιρίες στην επιχείρηση σας που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για βελτίωση αξιοποιώντας τη μεθοδολογία Lean Six Sigma
 • Να αντιληφθούν τα στελέχη της επιχείρησης σας πως πρακτικά εφαρμόζεται η μεθοδολογία στο δικό σας περιβάλλον
 • Να αναγνωρίσετε τους παράγοντες επιτυχίας και το δικό σας ρόλο στην εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής
 • Να έχετε στα χέρια σας συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για να εφαρμόσετε

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για επιχειρήσεις οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεγέθους. Επιπρόσθετα, απευθύνεται και σε εσωτερικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. διεύθυνση προσωπικού, τεχνολογία, λογιστήριο κλπ.) 

Συμμετέχοντες είναι Διευθυντές και ανώτατα στελέχη της επιχείρησης από τα ακόλουθα
τμήματα:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Εξειδικευμένα εσωτερικά τμήματα που ασχολούνται με θέματα βελτίωσης της λειτουργίας και της
  εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Πωλήσεις και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Οικονομική διεύθυνση
 • Τεχνολογία
 • Τμήματα που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πελάτη

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα  θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς παρακολούθησης.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η προσέγγιση του σεμιναρίου είναι πρακτική, με αναφορά σε παραδείγματα από την από την επιχειρηματική πραγματικότητα και μεταφορά εμπειριών της συμβούλου για το θέμα αυτό. Η ενεργός συμμετοχή των παρευρισκόμενων θα ενθαρρυνθεί με ερωτήσεις και ασκήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα συζητούνται, έτσι που το θέμα να γίνει κατανοητό.

Κατά την επίσκεψη στην επιχείρηση, θα γίνει μια περιληπτική παρουσίαση της μεθόδου από τη σύμβουλο/ εκπαιδευτή, όπου θα μπορούν να συμμετάσχουν επιπρόσθετα στελέχη από τα τμήματα που αναφέρονται πιο πάνω. Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση της συμβούλου/ εκπαιδευτού, θα εντοπιστούν λειτουργίες στην επιχείρηση σας που μπορούν να βελτιωθούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία Lean Six Sigma και θα καταρτιστεί σχετικό πρόγραμμα έργου με τις ανάλογες ευθύνες και δράσεις. Επιπλέον, η σύμβουλος/ εκπαιδευτής θα σας υποβάλει έκθεση αποτελεσμάτων με εισηγήσεις για εφαρμογή της Lean Six Sigma με τον πιο αποδοτικό τρόπο στη δική σας επιχείρηση.

Η διδασκαλία και οι σημειώσεις θα είναι στα Ελληνικά με χρήση ελληνικών και αγγλικών όρων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Αχιλλεούδη

ΜS Chem E, Columbia University, USA (Magna Cum Laude Honors),
Certified Lean Six Sigma Master Black Belt, Certified Management Consultant (CMC)
IRCA Lead Auditor, Senior Member IMS (UK) and ASQ, BSI Lead Assessor, HRD Certified Trainer                                                                                               
                                                                
Η Μαρία Αχιλλεούδη έχει “Master of Science” (Honors) από το Columbia University School of Engineering and Applied Science, στη Νέα Υόρκη. Κατέχει διεθνείς διαπιστεύσεις ως σύμβουλος κι εκπαιδευτής στον τομέα της εξειδίκευσης της. Είναι επίσης διαπιστευμένη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Εργάζεται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος κι Εκπαιδευτής Διεύθυνσης  Επιχειρήσεων με εξειδίκευση και ευρεία πείρα στη βελτίωση της λειτουργίας και οργάνωσης οργανισμών, βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του λειτουργικού  κόστους και βελτίωση του προσφερόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας. Μεταξύ πολλών άλλων εφαρμοσμένων έργων, ανέπτυξε μοντέλο ενοποίησης των Συνεργατικών Ιδρυμάτων και ανέλαβε το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Μέσα από τα έργα της έχουν εξοικονομηθεί σημαντικοί πόροι.

Έχει αναπτύξει αποτελεσματικά και λυτά Συστήματα Ποιότητας  ISO9001 και ISO13485.

Εργάστηκε ως Υπεύθυνη Μηχανικός Ποιότητας στην ΙΒΜ στην Αμερική όπου διδάχθηκε  την ποιότητα στην πράξη.

Είναι συνεργάτης Αμερικάνικων οργανισμών ως εκπαιδευτής και σύμβουλος για τα πιο πάνω θέματα.

Ως εσωτερικός σύμβουλος για δώδεκα χρόνια στον Όμιλο Λαϊκής, μέσα από τα έργα που εφάρμοσε προέκυψαν σημαντικές εξοικονομήσεις στα λειτουργικά κόστη και βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών.
Εργάστηκε επίσης ως Διευθύντρια Λειτουργικής και Ποιοτικής Αναβάθμισης στην Τράπεζα Universal αποτελώντας μέλος της Ανώτερης Διεύθυνσης.

Έχει επιλεγεί από το British Standards Institute (BSI), και American Systems Registrar (ASR) ως επικεφαλής αξιολογητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και έχει αξιολογήσει συστήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα είδη οργανισμών.

Έχει προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, στα θέματα Lean Six Sigma, Βελτίωση Λειτουργίας Επιχείρησης, Διαχείριση Ποιότητας κλπ.

Η ποικιλία των εμπειριών της σε τεχνικά θέματα της εξειδίκευσης της και σε διεύθυνση έργων αλλά και η εμπειρία της ως διευθύντρια ομάδας, της προσφέρουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική στην επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, μεγιστοποιώντας έτσι και το όφελος προς τους πελάτες της.

Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων.

Επικοινωνία: maria.achilleoudes@cytanet.com.cy, 99481137