ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

H οικονομική κρίση έχει αγγίξει όλους τους οργανισμούς, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Οι πελάτες λιγόστεψαν ή αγοράζουν λιγότερο. Οι εισπράξεις γίνονται με βραδύτερους ρυθμούς. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να απολύσουν προσωπικό σε μια προσπάθεια επιβίωσης τους.  ‘Όμως αυτό από μόνο του δεν αποτελεί λύση. Αντί να περιμένουμε παθητικά να περάσουν τα χειρότερα, πιο εποικοδομητικό είναι να αξιοποιήσουμε την περίοδο κρίσης για να βελτιώσουμε τους οργανισμούς μας με μια σειρά από ενέργειες όπως:

 1. Διατηρούμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας υψηλή.  Εύκολα μπορεί να παρασυρθούμε σε μια προσπάθεια μείωσης των κόστων μας να μειώσουμε την ποιότητα αυτό όμως μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες. Αντί να επικεντρωνόμαστε στο άμεσο κέρδος, χρειάζεται να ορίσουμε και να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμους στόχους διατηρώντας έτσι και αυξάνοντας τις πωλήσεις μας μακροπρόθεσμα.  Επιπλέον, σε δύσκολους καιρούς ο ανταγωνισμός γίνεται οξύτερος άρα όχι μόνο δεν πρέπει να μειώσουμε την ποιότητα που προσφέρουμε αλλά χρειάζεται και να τη βελτιώσουμε.
 2. Μειώνουμε τα κόστα από μη παραγωγικές εργασίες με προσεκτική, ενδελεχή εξέταση των διεργασιών μας στοχεύοντας στην απλοποίηση τους, με αφαίρεση των ενεργειών που δεν προσθέτουν πραγματική αξία στο τελικό αποτέλεσμα. Ορίζουμε ομάδες εργασίας και εκπαιδεύουμε τους συμμετέχοντες στις αρχές ποιότητας και στα διάφορα εργαλεία βελτίωσης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα από έργα βελτίωσης που θα οριστούν.
 3. Μελετούμε και αξιοποιούμε “βέλτιστες πρακτικές”, δηλαδή αποδεδειγμένα αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται είτε σε άλλες επιχειρήσεις ή/και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης μας. Τις εφαρμόζουμε όπου είναι δυνατόν με μικρές προσαρμογές όπου χρειάζεται.  
 4. Εντοπίζουμε όλα τα σημεία στις διεργασίες μας όπου παρατηρείται καθυστέρηση, διερευνούμε και εξαλείφουμε τις αιτίες.
 5. Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των συνεργατών/ προμηθευτών μας στο να μας παρέχουν προϊόντα και  υπηρεσίες σύμφωνα με τις δικές μας απαιτήσεις και στη καλύτερη δυνατή τιμή.
 6. Επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού μας. Τους εκπαιδεύουμε στην εργασία τους αλλά και σε εργασίες άλλων τμημάτων έτσι που να μειωθούν τα λήθη να βελτιωθεί η συνεργασία και να προετοιμαστούν για ανάληψη άλλων καθηκόντων στο μέλλον. 
 7. Αξιολογούμε τους μηχανισμούς επικοινωνίας που έχουμε με το προσωπικό μας. Βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζουν τους στόχους της επιχείρησης μας, άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους και με ποιους τρόπους αυτοί εμπλέκονται και συνεισφέρουν στην επίτευξη τους. Βεβαιωνόμαστε ακόμα ότι γνωρίζουν ποιο είναι το ζητούμενο από τη διεύθυνση όσον αφορά την εργασία τους και πόσο ευχαριστημένοι εμείς είμαστε με την απόδοση τους. Προγραμματίζουμε συστηματικές συναντήσεις της διοίκησης με όλο το προσωπικό αλλά και τμηματικά για να πάρουμε εισηγήσεις τους για βελτίωση τόσο της δικής τους εργασίας αλλά και άλλων τμημάτων και για να απαντήσουμε σε δικές τους ερωτήσεις.
 8. Καθορίζουμε στόχους βελτίωσης για το προσωπικό μας οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της επιχείρησης μας και τους εμπλέκουμε στην απόφαση για τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονται για να τις επιτύχουν, συμπεριλαμβανομένης σχετικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες τους για επίτευξη των στόχων.
 9. Ξοδεύουμε χρόνο με τους πελάτες μας, προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες τους και βρίσκουμε τρόπους να τις ικανοποιήσουμε.

  Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο κάποια παραδείγματα ενεργειών που μπορούμε να πάρουμε έτσι που να ενισχύσουμε τόσο τη σημερινή μας λειτουργία αλλά και μακροπρόθεσμα να βελτιώσουμε την απόδοση μας,  καθιστώντας μας έτοιμους να απορροφήσουμε τον αυξανόμενο όγκο εργασιών με την πάροδο της κρίσης.

Μαρία Αχιλλεούδη

Ανώτερος Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων

Opti-link Management Consultancy